:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: แบบรูปรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลูกรังทุ่งหลวง-หนองยางฟ้า รหัสสายทาง ลพ.ถ.๘๐๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทองกวาว ตำบลทาทุ่งหลวง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๓๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ

วันที่ลงประกาศ: 23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_41_42_24_80.pdf