:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม
ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)