:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายพิณนะกรณ์​ ตุ้ยกาศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
นายทรงกลด ทานะสัก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
นายสมบัติ ใหม่หลวงกาศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
นายนิพล เจอกาศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
นายชัยเดช ร่มป่าตัน
กำนันหมู่ 5
นายใจ วันกาศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6