:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
ข้อมูลผู้บริหาร
นายวิทวัส จอมขันเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 053-574775 ต่อ 601 มือถือโทร. 081-2886696
นายเมืองคำ แสงกาศ
รองนายกเทศมนตรีตำทาทุ่งหลวง
โทร. 081-7062263
นายเจริญ ติ๊บยะกาศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 093-3736040
นายสำเริง ใหม่หลวง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 086-1176671
นายสงัด จินะกาศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 081-8848790