:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: แท่นสรงน้ำเจ้าแม่จามเทวี

3 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

สถานที่ตั้ง: ซอยหน้าโรงเรียนเหมืองลึก หมู่ที่ 2 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร