:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: เงาพระธาตุ

3 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

 สถานที่ตั้ง: ในวิหารวัดทาหนองยางไคล หมู่ที่ 4 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร