:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: แกะสลักรูปเหมือนเจ้าแม่จามเทวี

3 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

สถานที่ตั้ง: ในวัดหนองยางไคล หมู่ที่ 4 ลักษณะเป็ไม้สักอายุเก่าแก่ 500 ปี 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร