:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: มอบกระเบื้อง 9 พฤษภาคม 2566

9 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ลงพื้นที่มอบกระเบื้อง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย และเตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร