:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: มอบกระเบื้อง 20 มีนาคม 2566

20 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ลงพื้นที่มอบกระเบื้อง ให้แก่ราษฎรของ ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย และเตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร