:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566

22 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและลดความสูญเสียจากเหตุอัคคีภัยในชุมชน และสามารถจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ ทำให้ลดความรุนแรงของสถานการณ์ลงได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิรันดร์ ศรียาบ เป็นวิทยากรในในช่วงเช้า นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในวิชางูและสัตว์มีพิษ และนายสินชัย ดิษสุข เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในวิชาบุคคลท่ามือเปล่า นอกจากนั้นยังมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมให้กำลังใจกับทีมอปพร. ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร