:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: มอบถุงยังชีพจาก พมจ.ลำพูน ให้กับผู้พิการ 11 ชุด

5 ต.ค. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล เขต1และเขต 2 ,นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ตามโครงการ ”พม.ปันสุขเพื่อคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19“ จำนวน 11 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร