:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวจำนวน 3 ราย

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด: วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ราย, หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ราย รวม 3 ราย เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวที่อยู่ระหว่างการกักตัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร