:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: มอบกระเบื้อง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

25 ส.ค. 2565

รายละเอียด: วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้ นายเมืองคำ แสงกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ลงพื้นที่มอบกระเบื้อง หมู่ที่ 2 กระเบื้อง 11 แผ่น, หมู่ที่ 3 กระเบื้อง 10 แผ่น ที่ครอบหลังคา 4 แผ่น, หมู่ที่ 5 กระเบื้อง 23 แผ่น ที่ครอบหลังคา 2 แผ่น, หมู่ที่ 6 กระเบื้อง 6 แผ่น รวมกระเบื้องจำนวน 50 แผ่น ครอบหลังคาจำนวน 6 แผ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยที่เกิดช่วงนี้ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเวลา 21.39 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร