:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: สูบน้ำท่วมขัง ม.2

11 ต.ค. 2565

รายละเอียด: เมือวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรี ตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธณภัย และกองช่าง ดำเนินการ สนันสนุนการสูบน้ำที่ท่วมขังบ้านเรียนราษฎร บ้านเหมืองลึก (หนองหลวง) ม.2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร