:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ปี 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป่าช้า บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง

25 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป่าช้า บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 208,000.00 บาท โดย หจก.บ้านทาก่อสร้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร