:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ปี 65 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง

2 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร งบประมาณ 300,000.00 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ตรีธรรม วิศว์ จำกัด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร