:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ปี 65 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค ณ หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

21 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค ณ หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.00 นิ้ว ลึก 100.00 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4.00 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ งบประมาณ 190,000.00 บาท ผู้รับจ้าง ปิยธัญชวี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร