:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ปี 65 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอย 4 (เอกดำเนิน) - สะพานทากาศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง

24 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอย 4 (เอกดำเนิน) - สะพานทากาศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 404,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ตรีธรรศ วิศว์ จำกัด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร