:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ปี 65 โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทองกวาว ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

2 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทองกวาว ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งทองกวาว จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 245,750.00 บาท ผู้รับจ้าง หจก. วังตาลก่อสร้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร