:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ปี 65 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

7 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน จำนวน 1 บ่อ งบประมาณ 105,000.00 บาท โดย ลานทรายสันรุ่งเรือง ก่อสร้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร