:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: รองผู้ว่าราชการฯ ลงพื้นที่พบปะ หมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบลฯ

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา, นางสาวณัฐิยา ชยนันท์ ปลัดประจำตำบลทาทุ่งหลวง, นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง, นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง, นายชัยเดช ร่มป่าตัน และคณะทำงานฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตำบลทาทุ่งหลวง ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะทำงาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร