:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ (สป.สช.) ปี 2566

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปรับแผนการเงิน ,รายงานการเงินไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566,อนุมัติโครงการประเภทที่ 10 (2) จำนวน 11 โครงการ และประเภทที่ 10(3) จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และคัดเลือกคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร