:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางเสริมศรี เสาวภาณี รองประธานสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประกาศเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงแทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมถึงพิจารณาเรื่องตามที่เสนอมา และข้อราชการอื่น ๆ พร้อมแนะนำ นายพนัส สาริกา (หัวหน้าเอ๋) หัวหน้าสำนักปลัด (โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร