:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: Day6 : โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ม.6

2 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้นางสาวศิริกร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทองกวาว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร