:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง นายเจริญ ติ๊บยะกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ตามถนนสายหลัก แม่ทา-ท่าจักร1033 /สายรองในพื้นที่ โดยมีการเก็บขยะริมทาง จัดระเบียบป้าย ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง เป็นต้น พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกไม่ให้ทิ้งขยะริมทาง หรือป้ายอื่นๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร