:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กลุ่มเปราะบาง) ในหมู่ที่ 1

7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้สมาชิกสภาตำบทาทุ่งหลวง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กลุ่มเปราะบาง) ในหมู่ที่ 1 ในเขตพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง จำนวน 7 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร