:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานกีฬาสานสัมพันธ์เหมืองลึกเกมส์

5 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานกีฬาสานสัมพันธ์เหมืองลึกเกมส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เหมืองลึกเกมส์และร่วมเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักสามัคคีสมานฉันท์ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหมืองลึก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร